Filters:

including text:
Current and recent subjects:
Former subjects:
 • Administrowanie Interaktywnymi Serwerami Baz Danych
 • Bezpieczeństwo Komunikacji Elektronicznej
 • Embedded Systems Programming
 • Metody Sztucznej Inteligencji w Systemach Sterowania
 • Modelowanie i Symulacja Układów Sterowania
 • Programowanie Obiektowe
 • Programowanie Niskopoziomowe
 • Systemy Operacyjne Czasu Rzeczywistego
 • Podstawy Sieci Komputerowych
Thesis:
Dr hab. inż. Krystian Łapa, prof. PCz
Department of Computational Intelligence,
Czestochowa University of Technology, Poland
Room: 520
Consultations: Online
E-mail: krystian.lapa[@]pcz.pl
Currently works on a professor's position at the Częstochowa University of Technology. He obtained his doctoral degree in 2015 based on the thesis "Algorithms for extracting interpretable expert knowledge in non-linear modeling issues". He obtained his habilitation in 2019 by presenting a series of thematic publications entitled "Algorithms based on the population and the possibilities of using them with other methods of artificial intelligence". In his research, he deals with fuzzy systems, interpretability, control systems and population-based algorithms.
Bibliometric indicators:
 • Citations: 708 (according to Google Scholar)
 • Citations: 519 (according to Web of Science)
 • h-Index: 16 (according to Google Scholar)
 • h-Index: 12 (according to Web of Science)
Obecnie pełnione funkcje w Politechnice Częstochowskiej:
 • Kierownik Zespołu Badawczego
 • Członek Rady Dyscypliny Naukowej - Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej
 • Członek Zespołu ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • Członek Rady Bibliotecznej
 • Opiekun Sali Dydaktycznej 510/KISI
Awards and distinctions:
 • 2022 - Uzyskanie Nagrody Rektora Politechniki Czestochowskiej Zespołowej Stopnia II za opublikowanie osiągnięcia publikacyjne
 • 2021 - Uzyskanie Nagrody Rektora Politechniki Czestochowskiej Zespołowej Stopnia II za opublikowanie cyklu prac naukowych
 • 2020 - Uzyskanie Nagrody Rektora Politechniki Czestochowskiej Zespołowej Stopnia II za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego
 • 2019 - Uzyskanie Nagrody Rektora Politechniki Czestochowskiej Zespołowej Stopnia II za opublikowanie cyklu prac naukowych
 • 2017 - Uzyskanie Nagrody Rektora Politechniki Czestochowskiej Zespołowej Stopnia III za opublikowanie cyklu prac naukowych
 • 2016 - Uzyskanie Nagrody Rektora Politechniki Cz?estochowskiej Stopnia III za wyróżnioną pracę doktorską pt. "Algorytmy wydobywania interpretowalnej wiedzy eksperckiej w zagadnieniach modelowania nieliniowego"
 • 2015 - Uzyskanie Nagrody Rektora Politechniki Czestochowskiej Stopnia III za działalność publikacyjną
 • 2013 - Uzyskanie Nagrody Rektora Politechniki Częstochowskiej Stopnia III za całokształt swoich działań na polu wspierania e-learningu wdrażanego wówczas w Politechnice Częstochowskiej
Grants and projects:
 • 2018-2019 - Wielopopulacyjny algorytm uczacy dedykowany do systemów o dynamicznych strukturach, BS/MN 1-109-301/18/P (kierownik)
 • 2016-2017 - Nowe metaheurystyczne algorytmy populacyjne dedykowane do automatycznego doboru struktury oraz parametrów systemów inteligencji obliczeniowej, BS/MN 1-109-302/16/P (kierownik)
 • 2014-2014 - Metody wykorzystujące mechanizm biologicznego sprzężenia zwrotnego wspomagane możliwościami inteligencji obliczeniowej, BS/MN-1-109-303/14/P (kierownik)
 • 2013-2017 - Nowe algorytmy tworzenia dokładnych, nieliniowych, interpretowalnychi dostosowanych do działania w czasie rzeczywistym modeli układów dynamicznych z wykorzystaniem inteligencji obliczeniowej, DEC-2012/05/B/ST7/02138 (wykonawca)
 • 2012-2015 - Portal Nauki - Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukoweji przemysłu, POIG.02.03.03-00-091/10 (wykonawca)
 • 2012-2013 - System redukcji stresu oparty na biologicznym sprzężeniu zwrotnym, BS/MN 1-109-304/12/P (kierownik)
 • 2011-2013 - Grant z Narodowego Centrum Nauki, Nowe metody komputerowe do wydobywania wiedzy ze strumieni danych, N N519 653740 (wykonawca)
Page manual navigation:
Links to papers:
Back to publications

Publication details: